1500 kommuneansatte jobber med å behandle byggesøknader – nå kommer robotene

1500 kommuneansatte jobber med å behandle byggesøknader – nå kommer robotene Dette skal ifølge Evry gi kortere saksbehandlingstid, bedre samhandling og lavere kostnader, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 80 prosent av søknadene skal kunne behandles av roboter, og prosjektet skal være klart allerede til sommeren

Bodø Nu

Kommuner vil la roboter behandle byggesøknader

Byggesaker i kommunene kan i fremtiden bli behandlet automatisk av roboter. Kommunene Kongsberg og Bodø er først ute, et prosjekt skal være klart til sommeren. Kommunene har valgt IT-konsernet Evry for å utvikle en løsning. Geir Arne Olsen, leder for …

Folkebladet

1500 kommuneansatte jobber med å behandle byggesøknader – nå kommer robotene

I Norge i dag jobber omtrent 1500 kommunale saksbehandlere med behandling av byggesøknader. De siste årene har antallet byggesøknader på landsbasis ligget på i underkant av 100.000 søknader per år, viser tall fra Kommunal- og …

Dagens Næringsliv