Europees Parlement sleutelt aan CO2-uitstoothandel

Europees Parlement sleutelt aan CO2-uitstoothandel Het pakket aan maatregelen om de uitstoot van CO2 duurder te maken is woensdag in het Europees Parlement sterk afgezwakt. Stephane Alonso. 15 februari 2017 om 17:13. Cementfabriek ENCI in Maastricht Foto ANP. De uitvoering van het Klimaatakkoord …

NRC

Europees Parlement sleutelt aan CO2-uitstoothandel

Het Europees Parlement heeft zich vandaag achter plannen geschaard die de CO2-uitstoot duurder moeten maken. De voorstellen moeten er mee voor zorgen dat Europa de klimaatdoelstellingen van Parijs haalt, maar volgens de groenen toont het halfrond …

Metro België

Europa, zo zorg je ervoor dat het emissiehandelssysteem wél werkt

Onder het Europees emissiehandelssysteem (EU-ETS) moeten vervuilers betalen om CO2 uit te stoten. Op die manier krijgen bedrijven een economische prikkel om hun uitstoot te verminderen. Daar komt ook nog een uitstootplafond bij. Dat zorgt ervoor dat …

Bond Beter Leefmilieu

Spanning aan de vooravond van stemming over ETS in Europees Parlement

AMSTERDAM (Energeia) – Het gaat erom spannen of de voorstellen voor aanpassing van het Europese systeem voor handel in emissierechten (Emission Trading Scheme of ETS) het gaan halen bij de stemming woensdag in de plenaire zitting van het …

Nieuwsbureau Energeia

Cementlobby haalt slag thuis

Het Europees Parlement keurde vandaag een bescheiden hervorming van de emissiehandel goed. De cementindustrie mag haar gratis C02-miljarden grotendeels behouden. ‘Zwakke knieën. Teveel Europarlementariërs zijn gebogen onder ongekende druk …

De Standaard

Zo werkt de emissiehandel in Europa voortaan

Na een jaar van verwoed debat, heeft het Europees Parlement ingestemd met een hervorming van het Europese systeem voor emissiehandel. Maar wat betekent dat eigenlijk? Een korte uitleg in vijf vragen. Kort gezegd wordt de uitstoot van CO2 duurder, …

RTL Nieuws

Europa hervormt handelssysteem emissierechten klein beetje

VVD toont zich tevreden, GroenLinks waarschuwt voor teleurstelling. De hervorming van het Europese emissiehandelssysteem zoals die woensdag werd besproken in het Europees Parlement, leidde vooral tot grote verdeeldheid. Want er wordt wel hervormd …

Financieele Dagblad